Menu
ONLINE 19
TH
EN
10/07/2024

มท. รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ 720 ธง แห่งการหลอมรวมดวงใจถวายความจงรักภักดีจากทั่วประเทศ เตรียมนำเข้าร่วมขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(10 ก.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดต้นทาง ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี ณ บริเวณถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร

เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้จัด “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในทุกภาคส่วน รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามรอยพระบาทยาตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัย เป็นต้นแบบแก่พสกนิกรชาวไทยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง

โดยโครงการเดิน วิ่ง ปั่น อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยได้อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 720 ธง มอบให้กับจังหวัดต้นทาง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มต้นการเดินทางของขบวนธงตราสัญลักษณ์จากพรมแดนของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดต้นสาย ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ บนถนนหนทางเป็นระยะทางอันยาวไกลรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝน เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อธงตราสัญลักษณ์อันเปรียบดังสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 545,880 คน จำแนกเป็นรายกิจกรรมประกอบไปด้วย การเดิน รวมระยะทาง 4,661 กิโลเมตร การวิ่ง รวมระยะทาง 4,016 กิโลเมตร และการปั่น รวมระยะทาง 6,487 กิโลเมตร ซึ่งในระหว่างทางของการเดิน วิ่ง ปั่น ในแต่ละเส้นทางทุกจังหวัด ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงการเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วย

สำหรับพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในวันนี้ ได้มีการเคลื่อนขบวน 720 ธงตราสัญลักษณ์ฯ จากบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผ่านถนนสนามไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนอัษฎางค์ มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากทั่วประเทศ มาไว้ ณ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในวันที่ 25 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จะได้นำธงตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าวทั้ง 720 ธง เข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จากนั้น จะได้นำธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป
—————————

Source : https://pr-bangkok.com/?p=358082

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม