Menu
ONLINE 93
TH
EN
4/01/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

           นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตามประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. - 17 ธ.ค. 64 ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันทำการของเดือนนั้น ๆ สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900 บาท ส่วนผู้มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเป็นจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ม.ค. 65 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ม.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม