Menu
ONLINE 71
TH
EN
11/01/2022

แนวทางสำหรับผู้กักตัวที่บ้าน

กระทรวงสาธารณะสุข แนะนำการปฏิบัติตนสําหรับประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านแบบ Home Isolation หากมีอาการร้ายแรง โปรดติดต่อโรงพยาบาลทันที อาการเหล่านั้นรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. ไข้สูง มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38.5 เซลเซียส;

2. ออกซิเจนต่ํากว่า 96 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดออกซิเจนชีพจรนิ้วมือ;

3. รู้สึกหายใจติดขัด ไม่สามารถสนทนายาว ๆ ได้;

4. ไออย่างรุนแรงหรือบ่อย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ;

5. ท้องเสียและอาเจียน ไม่สามารถทานอาหารได้;

6. ร่างกายตอบสนองไม่ดี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีดังนี้

1668 กรมบริการการแพทย์

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1422 กรมควบคุมโรค

1330 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม