Menu
ONLINE 70
TH
EN
12/01/2022

CI กทม. พร้อมให้บริการ เปิดแล้ว 25 แห่ง มีผู้เข้าพักรักษา 205 ราย

(12 ม.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

CI กทม. พร้อมให้บริการ เปิดแล้ว 25 แห่ง มีผู้เข้าพักรักษา 205 ราย

 

 

           (12 ม.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน (OMICRON) ที่สามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่าย กรุงเทพมหานครจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ทุกด้าน รวมถึงในเรื่องของสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการเพื่อรอการส่งต่อการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ตามอาการ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยที่เตรียมพร้อมสำหรับเปิดให้บริการทั้งหมด 41 แห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการป่วยแล้ว 25 แห่ง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 3,356 เตียง มีผู้ครองเตียง 205 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 65) 

 

            สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าตนติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อขอเข้าสู่ระบบการรักษาผ่านทางสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330 กด 14 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานทางช่องทาง Line : @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 นอกจากนี้ในกรณีฉุกเฉินสามารถประสานผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์เอราวัณ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และLine : @BKKCOVID19CONNECT และขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ระบบการแจ้งเข้าสู่ระบบการรักษาโควิด-19 ผ่านทางสายด่วนโควิดของ 50 สำนักงานเขตกลับมาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเข้าสู่ระบบการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

 

-----------------------------------------        (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.prbangkok.com/th/news/detail/1/9119