Menu
ONLINE 71
TH
EN
12/01/2022

คุรุสภาจัดงาน "วันครู" ปี 65 แบบผสมผสาน Onsite - Online

คุรุสภาจัดงาน “วันครู” ปี 65 แบบผสมผสาน Onsite - Online

 

          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”   ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีนี้จึงกำหนดจัดงานในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite และ Online โดยส่วนกลาง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และมอบสารวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในรูปแบบ Online  สำหรับรูปแบบ Onsite มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 - 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 - 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

         นอกจากนี้จะมีกิจกรรมวิชาการแบบ Onsite ภายในหอประชุมคุรุสภา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 เรื่อง “พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”, การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน” และ Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จากประเทศบรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น  

 

          ส่วนการจัดกิจกรรมแบบ Online จะจัดผ่าน Platform วันครู (www.วันครู.com) ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรออนไลน์ การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า 100 เรื่องด้วย

 

          สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูผ่าน www.วันครู.com หรือรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูส่วนกลางทาง youtube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ในวันที่ 16 มกราคม 2565 และในส่วนของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูนั้น ขอให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ความรับผิดชอบจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2565 โดยให้พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ และต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ พร้อมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ

----------------------------

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.prbangkok.com/th/news/detail/32/9098