Menu
ONLINE 79
TH
EN
13/01/2022

ATK เป็นบวก ต้องทำอย่างไร

กทม. พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผ่าน LINE@BKKCOVID19CONNECT

.

การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

นอกจากการแจ้งศูนย์เอราวัณ 1669 แล้ว กทม.ยังมีระบบแจ้งส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

โดยสามารถใช้ LINE @BKKCOVID19CONNECT

.

ไลน์@BKKCOVID19CONNECT นี้ จะมีระบบประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น มีทีมแพทย์ให้คำปรึกษาการดูแลตัวเอง และคัดกรอง ส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบ Home Isolation และส่งต่อผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (CI) รวมทั้ง ช่วยหาเตียงใน Hospitel โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก (ผู้ป่วยสีแดง) จะถูกส่งต่อไปที่ศูนย์เอราวัณเพื่อรีบนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE @BKKCOVID19CONNECT หรือที่ Link shorturl.asia/afk0S

.

กทม. พร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาได้เร็วที่สุด เพราะการรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุก ๆ คน ให้ปลอดภัย เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ครับ

#โควิดกทม #COVID19