Menu
ONLINE 77
TH
EN
13/01/2022

กทม.แนะนำการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้าน (HI)

          (13 ม.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งหากเป็นการตรวจพบโดยหน่วยค้นหาเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ผู้ป่วยจะได้รับการประสานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ตรวจด้วยชุดตรวจAntigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง สามารถโทรประสานเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร.1330 กด 14 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานทางช่องทาง Line @nhso  เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 รวมทั้งสามารถประสานผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์เอราวัณ โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และLine @BKKCOVID19CONNECT 

 

         ในส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย สามารถทำการแยกกักรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมอบชุดในการดูแลตนเองที่บ้านพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยต่อเนื่อง สำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำการแยกกักรักษาตัวที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการรักษา มีจำนวน 4,181 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค.65) ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.64 จำนวน 129,712 ราย อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักรักษาตัวที่บ้าน ควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ ดังนี้ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธีตลอดเวลา ทั้งในขณะที่อยู่ในห้องเดียวกัน ใกล้ผู้ป่วยหรือเวลานำอาหารไปให้ผู้ป่วย ห้ามจับส่วนด้านหน้าของหน้ากากอนามัยโดยเด็ดขาด หากหน้ากากอนามัยเปื้อนหรือเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนทันที ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุงขยะติดเชื้อทุกครั้ง ระมัดระวังการสัมผัสใบหน้าตัวเองและสารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วย เช่น น้ำลาย น้ำมูก ล้างมืออย่างถูกวิธีหลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยทุกครั้ง ควรแยกใช้ห้องน้ำ หากทำไม่ได้ควรให้พี่ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังใช้ทุกครั้ง สวมถุงมือเมื่อต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยและล้างมือทุกครั้งหลังถอดถุงมือ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าขนหนู เครื่องนอน โดยขอให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวทำการHI ที่บ้านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

--------------------------

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม