Menu
ONLINE 139
TH
EN
20/04/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

          สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 13,225 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เม.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/msdbangkok หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม ประกาศรับสมัครงาน

 

          สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8124 - 5 ต่อ 6575 หรือ 0 2628 9067 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/pranakorn หัวข้อข่าวสาร รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

—————————

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม