Menu
ONLINE 142
TH
EN
2/05/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

 

          นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ตามประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. - 18 เม.ย. 65 ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 650 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พ.ค. 65 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

 

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พ.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666

  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม