Menu
ONLINE 138
TH
EN
11/05/2022

พญาไทประชุมซักซ้อมวิทยากรเขตเลือกตั้ง เตรียมพร้อมอบรมกปน.


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยนายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้ง วีระโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ตัน หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ประชุมซักซ้อมวิทยากรเขตเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม

 


 

 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม