Menu
ONLINE 139
TH
EN
12/05/2022

กรุงเทพมหานครจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

          (12 พ.ค.65) เวลา 09.30 น. : นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

 

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

 

          สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 374 ราย ดังนี้ (1) ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 1 ราย (2) ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย และ (3) ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 372 ราย

-------------------

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม