Menu
ONLINE 131
TH
EN
17/05/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

          สำนักงานเขตปทุมวัน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 9 สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พ.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2214 3004

 

          สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดนลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พ.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2291 0282

 

          สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พ.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2276 0462

—————————

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม