Menu
ONLINE 146
TH
EN
23/06/2022

กรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพเมือง กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ

 

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสที่นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของประเทศฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปประจำประเทศไทย เช่น นายเดวิด เดลี (H.E. Mr. David Daly) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล (H.E. Mr. Jon Astrom Grondahl) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน นายชานดอร์ ชิโพช (H.E. Mr. Sandor Sipos) เอกอัครราชทูตฮังการี เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น เศรษฐกิจ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ การขนส่ง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศในทวีปยุโรปในอนาคต

 

          ช่วงค่ำของวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล และผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญของนายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซอยนานาเหนือ (สุขุมวิท 3) โดยมี ดร.อะคิมะ อุเมะซาวา อัครราชทูตฝ่ายการเมือง นายชิเงกิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น นางสาวฮิคารุ คุวาฮาระ ที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านการเมือง โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือที่จะเกิดในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

-------------------

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม