Menu
ONLINE 238
TH
EN
22/07/2022

ระบบจัดส่งแบบการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 

กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบจัดส่งแบบการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ให้สถานพยาบาลได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


โดยสถานพยาบาลสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ >>> https://mpay.bangkok.go.th
เพื่อดาวน์โหลดหนังสือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หากหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบ สามารถสอบถามได้ที่

ศูนย์บริหารเบิกจ่ายตรงกรุงเทพมหานคร กองการเงิน สำนักการคลัง

โทร. 0 2225 2360

โทรสาร 0 2225 2361

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม