Menu
ONLINE 118
TH
EN
31/12/2022

กทม. รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่  1/ 2565 
ได้ที่ :  http://ksb.bangkok.go.th/

กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพราะการมีอาชีพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ยกระดับความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับคนพิการทุกประเภทที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถสมัครคัดเลือกได้ ผ่านทางเว็บไซต์ >> http://ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มกราคม 2566 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช. / ปวท. / อนุปริญญา / ปวส.) และในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง (11 อัตรา) ได้แก่

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง อัตราว่าง 8 อัตรา
1 . เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 3 อัตรา
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ : http://ksb.bangkok.go.th
Facebook : EXAM BANGKOK
โทร : 02 225 6894 หรือ 02 221 2141 ต่อ 1148 , 1168

———-

แหล่งที่มาข้อมูล : https://pr-bangkok.com/?p=31089

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม