Menu
ONLINE 130
TH
EN
1/02/2023

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 อัตรา ได้แก่ 1. สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2. สังกัดส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. สังกัดส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ถนนมิตรไมตรี 3 ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ก.พ. 66 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2248 6210
—————————

Source : https://pr-bangkok.com/?p=52247&fbclid=IwAR22IUJIkge7vDcuIhOIKblRM2-pI4Vtp7NeVtQP5KZBjaSVoVnWa98k_o0

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม