Menu
ONLINE 148
TH
EN
5/03/2023

EP.1 พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM 2.5 #สิ่งแวดล้อมดี

ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกปี กรุงเทพฯ มักจะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศอยู่เสมอ เนื่องจากประชากรหนาแน่น ความคับคั่งของการจราจรและเขม่าควันดำจากท่อไอเสีย รวมถึงฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การแก้ปัญหาต้องแก้ทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน

ในสถานการณ์นี้ เราควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น N95 หรือสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป แบบ 2 ชั้น เพื่อป้องกันตนเอง เพราะ ...

เมื่อหายใจนำฝุ่นละออง PM2.5 เข้าไปจะส่งผลให้การทำงานของปอดลดลง การแลกเปลี่ยนอากาศน้อย ทำให้หายใจสั้น หัวใจจะทำงานหนักมากกว่าปกติ และเกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ

กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุก ด้วยการตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ การก่อสร้าง โรงงานและสถานประกอบการ การเผาในที่โล่ง รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม