Menu
ONLINE 130
TH
EN
11/03/2023

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว กทม. เตือนระวังโรคสำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน

 

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว กทม. เตือนระวังโรคสำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน

 

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ประกอบด้วย โรคอาหารเป็นพิษ โรคอหิวาตกโรค โรคบิด และโรคไข้ไทฟอยด์

สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ การใช้น้ำคลองที่ไม่ผ่านการบำบัด

อาจมีสิ่งปฏิกูลปะปน

โรคลมแดด (Heat Stroke)

สาเหตุ เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส

โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง

ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ

 

สาเหตุ เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เช่น สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก กระแต ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียบาดแผ

 

หากอาการรุนแรงแนะนำให้พบแพทย์

 

ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม