Menu
ONLINE 123
TH
EN
10/03/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

1.สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711

2.โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท พนักงานทั่วไป (ม.3) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1410,1656

3.สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งคนพิการปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 6 สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊คสำนักงานเขตราชเทวี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม