Menu
ONLINE 18
TH
EN
11/09/2023

งดเก็บค่าโดยสารชั่วคราว BRT สายสาทร - ราชพฤกษ์

กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบระบบจัดเก็บค่าโดยสาร รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร - ราชพฤกษ์ จึงยกเว้นการเก็บค่าโดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้มีการปรับช่วงเวลาการให้บริการเป็นเวลา 06.00 น. - 22.00 น. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้โดยสาร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม