Menu
ONLINE 226
TH
EN
เขตบางกอกใหญ่ห่วงใยชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายธาราพงษ์  คำวอน ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเเละเยี่ยมชมพืชผักสวนครัวตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียงเเละเเปลงผักพระราชทาน พบปัญหาต้นไม้กิ่งไม้ผุบริเวณทางเดินเท้าในชุมชน เกรงว่าจะล้มทับบ้านเรือนเเละซอยทางเดินเท้า ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนที่สัญจรไปมา  โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะเร่งดำเนินการประสานเรื่อง เเก้ไขปัญหาต่อไปอย่างรวดเร็ว  
13/06/2021
#ประเวศไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันสู้ภัยโควิด-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสาวพนิดา แก้วมาก พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค) ส่งต่อความห่วงใยจากใจท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งสิ้น 3 ชุมชน ดังต่อไปนี้        - ชุมชนดอกไม้        - ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข)        - ชุมชนเปรมฤทัย ล็อค17 >>>โดยกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 #ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้โควิด-19
10/06/2021
#มีนบุรี #ดูแลและใส่ใจ #ห่วงใย #ความปลอดภัยของประชาชน #งานเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ >>วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี เพื่อเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
10/06/2021
เขตบางกอกใหญ่ เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานและความปลอดภัย วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด (BVAQ) ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 
9/06/2021
เขตบางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประเภทมินิมาร์ท วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด และตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมี ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารประเภทมินิมาร์ท ถนนอิสรภาพ และถนนจรัญสนิทวงศ์
8/06/2021
#มีนบุรี นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ @ชุมชนบัวขาว >>วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบัวขาว ซอยรามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี >> ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ทุกวันอาทิตย์ และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิญชวนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ในครัวเรือนและลดปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
6/06/2021
Page 1 of 8