Menu
ONLINE 137
TH
EN
แผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน

แผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน

แผนออกให้บริการของรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (ฺBangkok Mobile Service)
ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

เขต

วันที่เปิดให้บริการ

จ. 13- ศ. 14  มิ.ย. 65

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

วันจันทร์ - วันศุกร์

 

 

 

 

จ. 20- ส. 25  มิ.ย. 65

โรงเรียนการเคหะท่าทราย

หลักสี่

วันจันทร์ - วันเสาร์

 

 

 

 

จ. 27 มิ.ย. - ศ. 1  ก.ค.  65

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

พระนคร

วันจันทร์ - วันศุกร์