Menu
ONLINE 18
TH
EN
แผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน

แผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน

แผนออกให้บริการของรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (ฺBangkok Mobile Service)
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

(ทะเบียน 50-9660) 

 

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

เขต

วันที่เปิดให้บริการ

พฤ. 1 - ศ. 2  

มิ.ย. 66

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

บางเขน

วันพฤหัสบดี - วันศุกร์

 

 

 

 

อ. 6 - ศ. 9 

มิ.ย. 66

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

บางเขน

วันอังคาร - วันศุกร์

 

 

 

 

ส. 10 - อา. 11  

มิ.ย.  66

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

บางเขน

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

  

 

 

จ. 12 - ศ. 16  

มิ.ย.  66

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

บางเขน

วันจันทร์- วันศุกร์

    

ส. 17 - ศ. 18  

มิ.ย.  66

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

บางเขน

วันเสาร์ - วันอาทิตย์