Menu
ONLINE 93
TH
EN
คกก.ขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ เห็นชอบอนุญาตดำเนินการ 30 รายการ
(26 ม.ค. 65) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถนนสายต่างๆ เกิดความเป็นระเบียบ และสวยงาม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
27/01/2022
กทม. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ 12 ปี จากโรงเรียนในสังกัด 431 แห่ง
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวัดคู้บอน เขตคลองสามวา
26/01/2022
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
25/01/2022
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
24/01/2022
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
21/01/2022
TEXT