Menu
ONLINE 17
TH
EN
17/06/2024

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

● สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/82PGb

● ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 70 บาท 2. ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 16 อัตรา โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนวันละ
500 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท และ 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 9 อัตรา โดยกรณีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ปฏิบัติงาน
วันละ 8 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนวันละ
1,200 บาท ส่วนกรณีผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 550 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,100 บาท
ทั้งนี้ ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) ให้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570 ในวันและเวลาราชการ โดยจะมีการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์ http://www.bangkokems.bangkok.go.th หรือทางเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

————————————————————-


Source : https://pr-bangkok.com/?p=340537

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม