Menu
ONLINE 19
TH
EN
20/06/2024

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พี่เลี้ยง อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิ.ย.67 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-294-5362 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/SdIly

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,580 บาท ปฏิบัติงานในสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 1. ได้รับปริญญาตรี และเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-1580042-4 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 17 ก.ค.67 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th

———————————

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม