Menu
ONLINE 20
TH
EN
5/07/2024

กทม. ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองโครงสร้างและอัตรากำลัง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/csc สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 3020
——————————–

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม