Menu
ONLINE 108
TH
EN
16/03/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

1.สำนักอนามัย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2245 2615 ระหว่างวันที่ 1 – 24 มีนาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

2.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานสถานที่ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2713

3.ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 มีนาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม