Menu
ONLINE 6
TH
EN
25/07/2023

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม