Menu
ONLINE 19
TH
EN
17/01/2024

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2364 7349

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2328 7149

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พนักงานประจำเรือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท นายท้ายเรือ จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2203 2612

เขตบางกอกน้อย รับสมัครอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดราชการพิเศษ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 31 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 23 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2249 9705

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน 17,250 บาท นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) บัดนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534

—————-

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม