Menu
ONLINE 15
TH
EN
6/02/2024

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ Kick off กิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

(5 ก.พ.67) เวลา 14.30 น. :นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทยลงแขกเกี่ยวข้าว “เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง” ครั้งที่ 5 และKick off ขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้รถอัดฟางข้าว โดยกล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรอยู่เยอะ อยากจะให้อนุรักษ์อยู่ไปนานๆ เกษตรกรต้องทํามาหากินได้และต้องมีรายได้เพียงพอ เรื่องหนึ่งที่เรามีปัญหาเยอะคือเรื่องฝุ่น PM2.5 ที่ผ่านมาเกษตรกรตกเป็นจําเลย ชอบเผาซังข้าวก่อให้เกิดมลพิษ แต่จริงๆ แล้วเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะว่าการเก็บซังข้าว การมัด ไปเช่ารถ มีค่าใช้จ่าย ถ้าเราไม่ช่วยก็ยิ่งเหมือนซ้ําเติม ถือว่าเป็นนโยบายและหวังว่าจะช่วยกันหากลดต้นทุนเกษตรกร ก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่นมลพิษด้วย หวังว่ากิจการในวันนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องทุกคนแล้วน่าจะขยายผลเป็นตัวอย่างให้กับทั้งประเทศ หากมีเครื่องอัดฟางให้เกษตรกรทั่วประเทศใช้ได้ในราคาไม่แพง ก็จะสามารถลดการเผาและช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=wsKLOMnM2Bc