Menu
ONLINE 19
TH
EN
7/05/2024

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านศูนย์ BKK Food Center เขตพระโขนง

"คิดจะทำบุญ คิดถึง BKK Food Bank Center" คนให้อิ่มบุญ คนรับถูกใจ

(7 พ.ค. 67) เวลา 14.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านศูนย์ BKK Food Bank Center เขตพระโขนง ณ ห้อง BKK Food Bank Center ชั้น 1 สำนักงานเขตพระโขนง โดยมี นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ผู้บริหารเขตพระโขนง ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้บริจาค มอบให้ BKK Food  Bank ในวันนี้ จะนำไปมอบสู่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตพระโขนงที่สำนักงานเขตขึ้นทะเบียนไว้ และกทม.จะขยาย BKK Food Bank ให้ครบ 50 เขต ต่อไปในอนาคต

ศูนย์ BKK FOOD CENTER เขตพระโขนง เป็น 1 ใน 4 เขตนำร่องของกรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง เขตบางขุนเทียน เขตบางพลัด เขตพระโขนง) เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาอาหารส่วนเกิน ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยส่งต่อแก่ผู้ที่ขาดแคลน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลือระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ด้าน #สิ่งแวดล้อมดี และด้าน #บริหารจัดการดี มีรายละเอียด ดังนี้

1. อาหารส่วนเกิน (Food Surplus)  ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ (Scholars Of Sustenance : SOS Thailand) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดำเนินการสัปดาห์ละ 3 วัน (อังคาร พุธ และพฤหัสบดี) ส่งต่ออาหารแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 45 ชุมชน และอีก 15 ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ภาคสนามของสำนักงานเขตพระโขนง และเด็กนักเรียนด้อยโอกาส  ในปีงบประมาณ 2567 มีเป้าหมายการดำเนินงาน 139 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 81 ครั้ง (คิดเป็น 58.27 %) รวมส่งต่ออาหารแล้ว 3,399 ราย คิดเป็น 14,116.03 มื้ออาหาร รวมน้ำหนักอาหารส่วนเกิน 3,361.02 กิโลกรัม ปริมาณคาร์บอนที่ลด 8,503.39 คาร์บอนไดออกไซค์ (TCO2e)

2. อาหารบริจาค (Food Donation) ส่งมอบอาหารแก่กลุ่มเปราะบาง ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์พระวิหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางในชุมชนจดทะเบียน 45 ชุมชน ในชุมชนไม่จดทะเบียน 15 ชุมชน กลุ่มคนงานภาคสนามของสำนักงานเขตพระโขนง กลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ดำเนินการตั้งแต่มีนาคม 2566 เป็นต้นมา ทั้งในรูปแบบอาหารปรุงสุก ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมีผู้ได้รับความช่วยหลือรวม 794 ราย

BKK FOOD BANK CENTER เขตพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเขตพระโขนง เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางแล้วทั้งสิ้น 40 ราย (Walk in 2 ราย) จากกลุ่มเป้าหมาย 99 ราย มีผู้ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือ ได้แก่ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร บริจาคข้าวสารอาหารแห้งฯ ประธานและเลขานุการชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 2 สนับสนุนเงินสด 10,000 บาท เรืออากาศโทพจน์ - นางอรวรรณ พุ่มเปี่ยม สนับสนุนเงินสด 5,000 บาท และชั้นวางสิ่งของ 3 ชั้น จำนวน 1 ชิ้น วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วรวิหาร สนับสนุนข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวน 20 ถุง ทีม Ortho – BKK 1 ร่วมสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 22 ชุด ชุดละ 10 ชิ้น และนม UHT จำนวน 20 กล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 40 ชิ้น บริษัท จัสปาล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเสื้อ จำนวน 1,487 ตัว สำนักงานเขตห้วยขวาง สนับสนุนข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 35 ถุง ขนมขบเคี้ยว 200 ชิ้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 225 ชิ้น นางเกตุน์สิรี พันธุ์รักษา สนับสนุนชั้นวางสิ่งของ จำนวน 1 ชิ้น นายเดชา นุตาลัย ประธานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร สนับสนุนข้าวสาร 100 กก. โดยในส่วนของเงินสดจะได้นำไปจัดหาเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาไว้ในศูนย์ฯ ต่อไป สำหรับการบันทึกข้อมูลการรับมอบและการบริจาค จะบันทึกผ่านระบบงานพัฒนาชุมชน ของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างรอรับการอบรมวิธีการและขั้นตอนการลงข้อมูลพร้อมกันทั้ง 4 เขตนำร่อง

ในส่วนของผู้ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในวันที่ 7 พ.ค. 67 ประกอบด้วย Mr.Crispin William Francis นายกสโมสร โรตารีพระโขนง นำผู้บริหารสโมสรโรตารี่พระโขนง ในโครงการ "ตู้กับข้าวเพื่อชาวชุมชนพระโขนง" ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 5 กก. 300 ถุง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 20 แพ็ก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 100 แพ็ก ปลากระป๋อง 150 แพ็ก น้ำปลา ขนาด 700 มล. 100 ขวด น้ำมันพืช ขนาด 1 ลิตร 100 ขวด น้ำตาล ขนาด 1 กก. 100 ถุง นม HUT 145 แพ็ก มูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมมอบไข่ไก่อนามัย รวม 2,160 ฟอง (72 แผง) เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่กวาด เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย พนักงานขับรถเก็บขนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง นอกจากนี้ นางสาวอริสรา วังอุทัย ผู้บริหาร New Day Learning Clinic: NDL สนับสนุน น้ำมันพืช 36 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 120 ซอง ข้าวสาร 5 กก. 100 กระสอบ ยารักษาโรค 50 ซอง สบู่ 28 ก้อน น้ำยาล้างจาน 40 ถุง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 10 แพ็ก

“อยากทำบุญนึกถึง BKK Food Bank Center คนให้อิ่มบุญ คนรับอิ่มท้อง”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZXJdVjHsP0k