Menu
ONLINE 20
TH
EN
13/05/2024

คืนลำคลองสะอาดใส ใคร ๆ ก็ช่วยได้

คืนลำคลองสะอาดใส ใคร ๆ ก็ช่วยได้

ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม คืนแม่น้ำลำคลองให้สะอาดใส ใครๆ ก็ช่วยได้

ความสะอาดของเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ เกิดจากวินัยของทุกคนในสังคม 

โปรดร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของแม่น้ำ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเราทุกคน ด้วย 4 ขั้นตอน

เลิก : ทิ้งขยะลงคลอง 

เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลด : ปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน 

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและเลือกวัสดุหรือภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน

เลี่ยง : ใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมี 

เพื่อลดปริมาณสารพิษในน้ำโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เริ่ม : ช่วยกันดูแลบำบัดน้ำเสีย 

ติดตั้งถังดักไขมัน หรือไม่ทิ้งไขมันลงในแหล่งน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มาร่วมมือกัน! ปกป้องแม่น้ำลำคลอง

หากพบเห็นใครทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ 

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต 

โทร 1555

โทษปรับสูงสุด 10,000 บาท 

เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง

 

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสร้างสังคมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

#สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี #BMAพลเมืองดี

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/bangkokbma/posts/pfbid0jUUqLo5jakak4Uv614VC2mG3pgz6wXeLBWdSZPGac6bwfJiKEutBRwSMYSRe3gcfl

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม