Menu
ONLINE 15
TH
EN
13/05/2024

"รู้จัก "คอกเขียว" ใช้ให้เป็น ใช้ให้ถูก

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างวินัยที่ดี ด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่

แนวคิดการนำ "คอกเขียว" มาจำกัดพื้นที่ตั้งวางขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถุงขยะที่อยู่ในนี้จะปลอดภัยไม่กระจัดกระจายเมื่อลมพัด ฝนตกหรือน้ำท่วม

เจ้าคอกขยะเขียวที่สามารถพับเก็บได้เป็นหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างเห็นผลจริงๆ

คอกขยะเขียวนี้ ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวก โดยใช้ตาข่ายพลาสติกที่รับน้ำหนักได้ดีในกรอบเหล็กที่แข็งแรง สามารถปรับเปิด-ปิดได้ง่ายตามความต้องการ ทำให้การเก็บรวบรวมขยะเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายขึ้น

พนักงานรักษาความสะอาดในชุมชนได้วางแผนทำงานให้เป็นระเบียบ โดยกำหนดระยะเวลาติดตั้งและจัดเก็บตามจุดทิ้งขยะ ดังนี้ ตั้งคอกเขียวทิ้งขยะ 

ในช่วงเวลา 18.00 – 05.00 น. และจะดำเนินการ จัดเก็บคอกเขียวทิ้งขยะ 

ในเวลาไม่เกิน 05.00 น. 

ของทุกวัน

แนะนำให้ผู้ค้าขายหรือผู้อยู่อาศัยนำขยะใส่ถุงและมัดปิดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปวางในคอกขยะตาข่ายแล้วปิดฝา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาเก็บตามเวลาที่กำหนด

ความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกคนเพื่อการทิ้งขยะให้เป็นระเบียบใน “คอกเขียว” ตามข้อแนะนำข้างต้น จะช่วยให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

#กรุงเทพฯสะอาด #สร้างวินัยที่ดี #BMAพลเมืองดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม